Om værket.

Bjerreby Vandværk.

Bjerreby vandværks stiftende generalforsamling blev afholdt marts 1934, og det nuværende værk blev taget i brug i august 1973. Der er i dag ca 35 km vandledning i forsyningsområdet, og ledningsnettet er generelt i god stand.

Der er en vandindvindingstilladelse på 80.000 kbm pr år, og der indvindes ca. 50.000 kbm årligt. Der er således rigeligt med vand i indvindingsområdet. Vandet er af rigtig god kvalitet, og det opfylder til fulde alle lovkrav i.f.t. vandforsyningsloven. Firmaet Eurofins foretager det lovpligtige tilsyn med vandkvaliteten, og der foretages løbende prøveudtagning og analyse af vandkvaliteten. Der er ca. 360 forbrugere i forsyningsområdet.

Priser

Gældende takstblad og priser

Regnskab

Sidste års aflagte regnskab på generalforsamling.

Bestyrelsen

 

Formand: Ole Jørgensen

Bjerrebyvej 91, 5700 Svendborg

+45 20 70 13 03

lindengaarden@post.tele.dk

Næst Formand: Hans Erik Pedersen

Bynkevej 10, 5700 Svendborg

+45 23 23 78 30

ronnelygaard@vindebymail.dk

Kasserer: Finn Hansen

Bjerreby Møllevej 24, 5700 Svendborg

+45 40 98 20 63

finnbjerreby@hotmail.com

Alm. Stephen Williams

Bylavsvej 5, 5700 Svendborg

beaverwilliams@mail.dk

Alm. Lars Esbensen

Bjerrebyvej 94, 5700 Svendborg

+45 40 25 20 91

lars@esben.dk

General forsamling

Love

Du kan her hente et dokument med love som Bjerreby Vandværk skal leve op til.

Drikkevandanalyse og vandkvalitet

Du kan her hente en rapport der omhandler vandkvaliteten, samt en drikkevandanalyse.

SMS service

Du kan her tilmelde dig vores SMS service på nummer: 29807955

TOP